Ürün Kodu: ALLDECO M6 - 2.0 mm
FİYAT AL
Su itici özelliktedir, sudan etkilenmez.
Dış etkilere ve dona karşı dayanıklıdır.
Aderansı oldukça iyidir, yüksek mukavemete sahiptir.
Sahip olduğu özel dolgu boyutu, polimer ve elyaf sayesinde çatlama yapmaz.
Esnektir, kolay uygulanır.
Kuruduktan sonra üzeri boyanabilir.
Buhar geçirgenliği sayesinde nefes alma özelliği vardır.

Teknik Özellikler:
Görünüm: Beyaz Renkli Toz
Kuru Birim Ağırlık: 1,6 ± 0,2 kg/m³
Uygulama Sıcaklığı: +5ºC ile +35ºC
Uygulama Kalınlığı: 2.0 mm
Su Karışım Oranı: 6,0-7,0 Litre/Torba
Harcın Dinlenme Süresi: 2-3 dk.
Kap Ömrü: 1-2 saat
Çalışma Süresi: 20-30 dk.
Kuruma Süresi: 24 sa.
Basınç Mukavemeti: ≥ 3 N/mm²
Eğilme Mukavemeti: ≥ 1,5 N/mm²
Sıcaklık Dayanımı: -25ºC ile +80ºC
Yukarıdaki değerler +23 ºC de ve %50 bağıl nem için verilmiştir.
Kuru Film Kalınlığı: E5
Tane Büyüklüğüne Göre: S4
Su Buharı Aktarım Hızı: V1
Su Aktarım Hızı: W2
Çatlak Örtme Özelliği: A0
Karbondioksit Geçirgenliği: C0
Küf Gelişimine Direnç: K2
Yukarıdaki değerler, TS EN 1062-1 göre sınıflandırılmıştır

Uygulama Öncesi Hazırlık:
Uygulama yüzeyinin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya gibi yapışmayı önleyici maddelerden arındırılmalıdır.
Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi uygulamayı taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler, uygulama yüzeyinden temizlenmelidir.
Tamir gerektiren zeminler, yapıştırıcı uygulanmadan en az 3-4 gün önce, özel tamir harçları ile tamir edilmelidir.
Uygulama yüzeyi ıslatılmalı ve nemli kalmasına özen gösterilmelidir.
Yüzey çok emici ise yüzeyde astar kullanılması tavsiye edilir.

Uygulama:
25 kg Alldeco M6 2.0 mm, Dekoratif Sıva yaklaşık 6,0-7,0 litre su dolu bir kap içine boşaltılarak, topaksız bir karışım elde edilinceye kadar, düşük devirli bir karıştırıcı veya mala ile karıştırılır.
Karışım süresince, uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı malzemesi katılmamalıdır.
Hazırlanan harç 2-3 dk. olgunlaşması için dinlendirilip, tekrar 1-2 dk. homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
Kaptaki karışım yaklaşık 1 saat içerisinde tüketilmelidir.
Dekoratif sıva çelik mala ile yüzeye uygulanmalı ve eşit kalınlıkta tüm yüzeye yayılmalıdır.
Uygulama kalınlığı en büyük agregaya göre ayarlanmalıdır.
Sıva daha kurumadan, plastik mala ile dairesel hareketler yaparak sıvaya desen kazandırılır.
Kuruduktan sonra isteğe uygun ve solvent içermeyen bir dış cephe boyası ile boyanabilir.

Geniş cephelerde ara vermeden ve yeterli eleman bulundurarak uygulama yapılmalıdır.
Cephede zorunlu bitiş gereken noktalarda, koruyucu bir bant ile mutlaka sınırlar belirlenerek uygulama yapılmalıdır.
Son kat kaplamaların uygulaması esnasında, olumsuz hava koşullarından dolayı çabuk kuruması engellenmelidir.
Süratli ve sağlıksız kurumayı önlemek için sıva yapılan yüzeyler doğrudan güneş ile temasları, sert rüzgâr, dolu ve don gibi ağır hava şartlarından korunmalıdır.
Ürünün ön görülen ve istenilen uzun süreli performansının elde edilmesi için, tüm uygulamanın tamamlanmasından sonra, en kısa zamanda (uygulanan ürünün kuruma süresine bağlı olarak 3-7 gün) işin amacına ve detayına uygun bir kaplama (boya vb.) ile yapılan uygulamanın koruma altına alınması veya kaplanması gereklidir. Tüketim:
Ortalama 3,00-3,50 kg/m² Tüketim miktarı laboratuar ortamında, teorik olarak hesaplanan değerler olup; uygulama öncesinde tüketim kontrolü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.


Beyaz çimento esaslı, polimer ve elyaf katkılı, su itici özellikte, mineral/tane desen dekoratif cephe kaplamasıdır.

TS 7847 standardına uygundur.