Ürün Kodu: TAMİRES R8 FL
FİYAT AL
Uyarılar:
+5ºC’nin altında ve +35ºC’nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.Yeni tamamlanan uygulamalar, ilk günlerde doğrudan güneş ışığı, aşırı hava akımı, yüksek hava sıcaklığı (+35ºC’nin üzeri), yağmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karşı korunmalıdır. Tamamlanan uygulamanın, ilk 24 saat içerisinde direkt su ile temasından kaçınınız. Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayınız, harcı atınız. Bütün alet ve uygulama ekipmanlarını kullanımdan hemen sonra temiz su ile yıkayınız.

Uygulama Öncesi Hazırlık:
Yapıların tamir edilecek çimento esaslı yüzeylerinin, sağlam, taşıyıcı, tozsuz ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansını zayıflatacak her türlü yağ, gres vb. kalıntılarından iyice temizlenmelidir. Kırılarak oluşturulan yüzeyin kenarları mümkün olduğunca dik kesilmeli, donatıdaki pas temizlenmeli, gerekiyorsa yeni donatı eklenmelidir. Yüzeyde su akıntısı varsa, drene edilmeli veya uygun bir tıkaç ile kapatılmalıdır. Uygulama yüzeyi suya doyurulmalı fakat yüzeyde serbest su kalmamalıdır.


Su Karışım Oranı:


Tamires R8 TX/FL/GR

1 Kg. Toz için

25 Kg. Torba için

Karışım Suyu Miktarı

0,14-0,16 litre

3,5-4,0 litre


Uygulama:
Mala Uygulama: Hazırlanan harç yüzeye, tek katta 10-40 mm arasında olacak şekilde mala ile veya püskürtülerek uygulanır. Daha kalın uygulamalarda, ürünün maksimum uygulama kalınlığı üzerine, ilk kat kuruduktan sonra, ikinci kat aynı şekilde uygulanır. Düzgün yüzey bitişinin istenildiği durumlarda, harcın suyunu çekmesi beklenir ve sıva fırçaşı ile çekmiş harcın üzerine serpilerek, çelik veya ahşap mala ile yüzey istenilen şekilde bitirilir.Kalıp Uygulama: Ürünün maksimum uygulama şartlarına uygun olarak, kalıbın bir tarafından, kesintisiz olarak dökülmelidir. Daha kalın uygulamalar, 2 veya 3 kat olarak uygulanabilir. İki taraflı dökümden kaçınılmalıdır. Kalıbın içindeki tüm boşlukların dolmasını sağlamak için, ucu çengel hale getirilmiş çelik bir tel kullanılarak yerleştirilme yapılmalıdır. Uygulamadan sonra kalıplar 18-24 saatten önce alınmamalıdır. Atmosfere açık geniş yüzeyler hızlı buharlaşmaya karşı korunmalıdır.


Tamires R8 FL:

Çimento esaslı, tek bileşenli,polimer ve fiber takviyeli, ayrışmayan, akıcı, yapısal tamir harcıdır.

Etiketler: TAMİRES R8 FL