Ürün Kodu: ALLMAX MATIC BEYAZ
FİYAT AL
Tek kat uygulama ile kaba sıva işlevini görür.
Yüksek yapışma ve dayanım mukavemetleri ile sağlam bir zemin oluşturur.
Makine ile kolay ve hızlı uygulama olanağı sağlar.
Su itici özelliği ile geleneksel sıvalara göre suya karşı daha dayanıklıdır.
Su buharı difüzyonuna izin verir, binanın nefes almasını sağlar.
Her türlü ince sıva ve dekorasyon sıvaları için alt sıva olarak kullanılır.
Mineral ve organik bazlı sıvalar için alt veya son kat sıvası olarak kullanılır.
İnce tabaka halinde kullanılan fayans-seramik yapıştırıcıları için alt sıva olarak kullanılır.
Boya için son kat sıva olarak kullanılabilir.
Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir.

Teknik Özellikler:
Görünüm: Beyaz Renkli Toz
Kuru Birim Ağırlık: 1500 ± 300 kg/m³
Uygulama Sıcaklığı: +5ºC ile +35ºC
Su Karışım Oranı: 5,0-6,0 Litre/Torba
Uygulanabilir Kalınlık: 10-25 mm
Kuruma Süresi: 24 saat
Basınç Dayanımı: ≥ 3 N/mm²
Bağ Dayanımı: ≥ 0,2 N/mm² (FP:B)
Kılcal Su Emme: W0
Su Buharı Geçirgenlik Katsayısı: µ ≤ 25
Ortalama Isıl İletkenlik (W/m.K): ≤ 0,89
Yangına Tepki: A1
Yukarıdaki değerler +23 ºC’de ve %50 bağıl nem için verilmiştir.
Gazbeton duvarlarda, uygulamadan en az 72 saat önce Allmax Serpo ön serpme olarak uygulanmalıdır.Beton tavan ve duvarlarda, Allmax Latex ile Allmax Serpo karıştırılarak ön serpme kıvamında uygulanmalıdır.
Yüzey kuruduktan hemen sonra uygulamaya geçilir.
Serpme yapılan yüzeyin yeteri kadar kuruyarak makine sıvasına uygun, güçlü bir alt yapı oluşturabilmesi için mevsim şartlarına göre en az 48 saat beklenmelidir.
Yeteri kadar sertleşerek yüzeye tutuculuğu artıran serpme üzerine Allmax Matic 10 - 15 mm kalınlıkta tek kat halinde uygulanır.
15 mm ve üzeri kalınlıkta sıva gerektiren yüzeylerde, Allmax Matic iki kat halinde uygulanmalıdır.
Uygulama elle yapılacaksa ve 15 mm’den kalın uygulama gerektiren yüzeylerde, 2.kat uygulamasına geçilmeden önce yaklaşık 3-4 gün ilk kat uygulamanın kuruması beklenmelidir.
Bu bekleme süresinden sonra gereken hallerde sıva filesi kullanmak sureti ile 10-15 mm kalınlığında 2.katın uygulamasına geçilebilir.
Son kat sıvası yeterince çektikten ve plastik kıvamına geldikten sonra (60 - 70 dk. sonra), tekrar mastarla yoklama yapılır. Yüzey mastarlanamayacak şekilde sertleştikten sonra spatula veya çelik mala ile düzeltilir. Sertleşen ve düzeltilen sıva yüzeyi hafifçe ıslatılır ve sünger ile trifillenir.
Trifillenen yüzey 10-15 dk. içinde tekrar çelik mala ile bastırılarak, pürüzsüz ve cam gibi parlak bir hale gelene dek düzeltilir. Bu esnada gereğinden fazla yüzeyi trifillemek veya trifil sonrasında yüzeyi parlatmak için malayı gereğinden fazla bastırmak, sıva içindeki iri taneli kumun yüzeye yayılmasına, dolayısı ile yüzeyde pürüzlenmelere sebep olabilir.
Sıva uygulamasından 7 gün sonra yüzey boyaya uygun hale gelir.


Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
Sıva yapılmış yüzeyler ilk günlerde doğrudan güneş ışığı ile temastan ve ağır hava şartlarından korunmalı, gerektiğinde sıvanan yüzeyler hafifçe ıslatılmalıdır.
Rüzgarlı havalarda uygulanan yüzey hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.
Farklı malzeme birleşim yerlerinde ve hareket olabileceği düşünülen noktalarda sıva filesi kullanılmalıdır.
Ürünün dayanıklılığı açısından uygulama sonrası 3 gün içinde yüzey belirli aralıklarla sulanmalıdır.
Belirtilen uygulama yüzeyi ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
Sıva uygulaması yapılmış yüzey üzerine uygulanacak her tür kaplama ve boyama işi, sıva uygulamasının tamamlanmasından en az 7 gün sonra yapılmalıdır.
Ağır hava şartlarına maruz kalabilecek yüzeyler, isteğe göre nefes alan boyalar ile veya dış cephede en fazla 30 mm kalınlığa kadar uygulanan mineral bazlı sıvalar ile kaplanır.


Çimento, doğal mineraller, kimyasal bağlayıcılar ve perlit ile takviye edilerek hazırlanmış, mükemmel su buharı geçirgenliğine sahip, dayanıklı ve uzun ömürlü, aderansı yüksek, elle veya makine ile uygulanabilen, dış cephe makine sıvasıdır.

Etiketler: ALLMAX MATIC BEYAZ