Ürün Kodu: DRENAJ LEVHASI
FİYAT AL

Avantajları: 4x4 DRAIN, yapının neme ve basınçlı zemin sularına karşı korunmasında görev alan çok amaçlı bir malzemedir. 4x4 DRAIN kimyasallara ve özellikle bitki köklerine dayanıklı, membranı yer altı sularının olumsuz etkilerinden korur. Yüzeye etkiyen basıncın eşit dağılmasını sağlar.

1- Yüzey Hazırlığı:
Uygulama yapılacak alana öncesinde su yalıtımı uygulaması yapılır. Yalıtım malzemesini koruma amacıyla da 4x4 DRAIN uygulanır. Kabarcıklı levhaların uygulanmasında özel olarak yüzey hazırlığı gerekmemektedir. Doğrudan su yalıtımının üzerine uygulanır.

2- Uygulama:
Düşey uygulamada; su basman kotunda, yalıtım baskı profilleri ile duvara asılır. Levha ek yerlerinde de baskı profilleri kullanılmalıdır. Yatay uygulamada; düzgün bir zeminde, kabarcıklar aşağıya bakacak şekilde serilir. Ek yerleri, en az 30 cm bini yapacak şekilde bitül bantla yapıştırılmalıdır. Diagonal kabarcık yapısı sayesinde köşelerde kolayca bükülebilir.

3- Koruma:
Drenaj levhası uygulamasından sonra malzeme sert atmosferik etkilere karşı korunmalı, dolgu yapılması gereken durumlarda gecikmeden uygulama kapatılmalıdır.

4x4 DRAIN ruloları üzeri kapalı, iyi havalandırılan ortamlarda, +50°C'yi aşmayan sıcaklıklarda saklanmalıdır. Orijinal ambalajında, rulo olarak saklanması ve 1 yıl içinde kullanılması önerilir.


Etiketler: DRENAJ LEVHASI